ZETES Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 52b
39-300 Mielec

Email: zetes@zetes.mielec.pl

Firma Zetes Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS z dniem 17.05.2005 jako spółka powstała w wyniku połączenia firmy Termotechnika Sp. z o.o. i firmy Zetes Techniki Cieplne Szady Zenon i jest następcą prawnym obu firm. Dla potwierdzenia doświadczenia i wiedzy firmy Zetes Sp. z o.o. przedstawiamy również wykaz ważniejszych robót firmy Zetes Techniki Cieplne.

Lp. Rodzaj i zakres zamówienia Wartość Termin realziacji Nazwa zamawiającego
1Instalacja wentylacji oraz klimatyzacji. 101 469,- zł.2015 - INTERPHONE
2Instalacje wod.-kan., c.o., kotłownia oraz wentylacja w sali gimnastycznej przy szkole w Rzemieniu 136 000,- zł.2015 - RZEMIEŃ
3Instalacje wewnętrzne w budynku wielorodzinnym oraz węzeł cieplny. 360 000,- zł.2015 - ROPCZYCE
4Instalacja odwodnienia dachu, instalacje c.o. oraz wod.-kan. 105 525,- zł.2014 - 2015COLFARM
5Instalacje wewnętrzne c.o., wod.-kan., gazowe oraz wentylacja.9 94 766,- zł.2014 - 2015AGMAR
6Instalacje wod.-kan., c.o. wraz z kotłownią gazową oraz wentylacji garażu w budynku wielorodzinnym w Józefosławiu k/Piaseczna. 222 675,- zł.2014 - PIASECZNO
7Wentylacja i instalacja c.o. hali produkcyjnej. 361 546,- zł.2014 - SIEROSŁAWSCY

Copyright @ ZETES Sp. z o.o. 2012