ZETES Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 52b
39-300 Mielec

Email: zetes@zetes.mielec.pl

Firma Zetes Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS z dniem 17.05.2005 jako spółka powstała w wyniku połączenia firmy Termotechnika Sp. z o.o. i firmy Zetes Techniki Cieplne Szady Zenon i jest następcą prawnym obu firm. Dla potwierdzenia doświadczenia i wiedzy firmy Zetes Sp. z o.o. przedstawiamy również wykaz ważniejszych robót firmy Zetes Techniki Cieplne.

Lp. Rodzaj i zakres zamówienia Wartość Termin realziacji Nazwa zamawiającego
8Przebudowa węzła cieplnego i instalacji c.o. 105 882,- zł.2014 - EURO MAG
9Instalacje wentylacji.6 63 800,- zł.2014 - COBI
10Sieci zewnętrzne, instalacje wewnętrzne oraz węzeł cieplny w budynku Pogotowia Ratunkowego. 811 120,- zł.2013 - 2014POGOTOWIE
11Sieci zewnętrzne oraz instalacje wewnętrzne wraz z kotłownią w budynku wieży kontroli lotów. 733 700,- zł.2013 - 2014CARGO
12Instalacje wewnętrzne, kotłownia, instalacje wentylacji oraz klimatyzacji. 471 341,- zł.2013 - 2014 BORIMEX
13Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji oraz kolektorów słonecznych w budynku Gminy Mielec. 128 088,- zł.2013 - GMINA MIELEC
14Remont budynku lokomotywowni PKP Intercity w Warszawie 155 000,- zł.2013 - TERMOBUD PLUS

Copyright @ ZETES Sp. z o.o. 2012