ZETES Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 52b
39-300 Mielec

Email: zetes@zetes.mielec.pl

Firma Zetes Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS z dniem 17.05.2005 jako spółka powstała w wyniku połączenia firmy Termotechnika Sp. z o.o. i firmy Zetes Techniki Cieplne Szady Zenon i jest następcą prawnym obu firm. Dla potwierdzenia doświadczenia i wiedzy firmy Zetes Sp. z o.o. przedstawiamy również wykaz ważniejszych robót firmy Zetes Techniki Cieplne.

Lp. Rodzaj i zakres zamówienia Wartość Termin realziacji Nazwa zamawiającego

Copyright @ ZETES Sp. z o.o. 2012