ZETES Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 52b
39-300 Mielec

Email: zetes@zetes.mielec.pl
 • Przejrzysta Firma

  2012-08-30

  Na list???? Diament??w trafiaj???? firmy najszybciej zwi????kszaj????ce swoj???? warto??????. Warto?????? firmy obliczana na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, ??????cz????cej metod???? maj????tkow???? i dochodow????.

 • Gazele Biznesu

  2012-10-04

  Z punktu widzenia "Pulsu Biznesu" gazela to firma ??redniej wielko??ci, kt??ra dzi?ki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie rad? w??r??d nawet znacznie wi?kszych konkurent??w. Gazela Biznesu to wyr????nienie dla firm o nieskazitelnej reputacji, uczciwo??ci, wobec kontrahent??w, pracownik??w, a tak??e skarbu pa??stwa.

 • Wiarygodna Firma Wojew??dztwa Podkarpackiego

  2012-10-04

Copyright @ ZETES Sp. z o.o. 2012