Realizacje

Realizacje

Część zrealizowanych przez nas robót w ostatnim czasie:

DATA

FIRMA

PRZEDMIOT

KWOTA

2018

C+N

Przyłącz cieplny, instalacja hydrantowa, instalacja sprężonego powietrza, wentylacja i kurtyny powietrzne, instalacja wod-kan, Instalacja c.o. wraz z węzłami przyłączeniowymi do central wentylacyjnych

633 738, 09

2018-2019

Prokuratura Dębica

Remont instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

398 321,00

2018

Szpital Powiatowy w Mielcu

Instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji

148 000,00

2019

Przychodnia Zdrowia nr 4 w Mielcu

Instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji

365 000,00

2019

Przychodnia Zdrowia nr 5 w Mielcu

Instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji

416 852,11

2019

Cobi Factory S.A. Mielec

Instalacje wod-kan, hydrantowa, c.o., wentylacji i klimatyzacji

499 087,30

2019-2020

Hala Sportowa w Skopaniu

Instalacja wentylacji

330 000,00

2019

C+N

Instalacja wentylacji

128 638,87

2019

BRW

Instalacje c.o., wentylacji mechanicznej,

235 000,00

2019

Zolta- Mielec

Instalacje hydrantowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, co z kotłownią, gazowa, klimatyzacji, wentylacji

700 000,00

2019-2020

Przedszkole nr 20 w Mielcu

Instalacje zewnętrzne (przyłącz kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowy) Instalacje sanitarne( ogrzewanie podłogowe, instalacje klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, wody lodowej, kanalizacji, hydrantowa, węzeł cieplny)

2 070 000,00

2019-2020

Metpol

Instalacje sanitarne wraz wentylacją i klimatyzacją

791 040,35

2020-2021

Apartamenty- Witów

Instalacje wod-kan, c.o z węzłem , wentylacji, rekuperacja,

420 000,00

2020

Hala Sportowa w Jaślanach

Instalacja wentylacji

169 901 ,06

2020-2023

Sąd

Instalacje wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji

1 225 000,00

2020-

Melex

Instalacja wodociągowa, kanalizacji, p.poż, sprężonego powietrza, c.o., wentylacji, kanalizacji deszczowej

454 000,00

Realizacje

.

Close Menu